Re: will miss call this week

Charles Eckel
 

I will miss it as well due to a MEF leadership call scheduled at the same time.

 

Cheers,

Charles

 

From: unimgr-dev <unimgr-dev-bounces@...> on behalf of Bartosz Michalik <bartosz.michalik@...>
Date: Wednesday, September 4, 2019 at 9:11 AM
To: "unimgr-dev@..." <unimgr-dev@...>
Subject: [unimgr-dev] will miss call this week

 

 

 

Bartosz Michalik
Principal Architect Amartus
HQ: 4/5 Burton Hall Park, Burton Hall Road, Sandyford, Dublin 18, Ireland | t: +353 1 663 80 00
R&D: ul. Wasilewskiego 20/14, 30-305, Kraków, Poland | t: +48 12 222 00 18
www.amartus.com


Amartus Limited is a company registered with the Companies Registration Office under No. 376377, with registered office in 4/5 Burton Hall Park, Burton Hall Road, Sandyford, Dublin 18.
Amartus Polska Sp. z o.o. is registered by the District Court for Krakow – Srodmiescie in Krakow – the XI Economic Department of the National Court Register under KRS number 0000466250, NIP 676-246-59-30. The share capital is PLN 852 050. The seat of the Company is in the City of Krakow, ul. Wasilewskiego 20/14.
This email and any attachments to it may be confidential and are intended solely for the use of the individual to whom it is addressed. Any views or opinions expressed are solely those of the author and do not necessarily represent those of Amartus Limited or Amartus Polska Sp. z o.o.. If you are not the intended recipient of this email, you must neither take any action based upon its contents, nor copy or show it to anyone. Please contact the sender if you believe you have received this email in error.
Treść tej wiadomości, wraz z ewentualnymi załącznikami, zawiera informacje przeznaczone tylko dla wymienionego w niej adresata i może zawierać informacje, które są poufne oraz prawnie chronione. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę należy: powiadomić niezwłocznie nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi na tą wiadomość, usunąć wiadomość w całości, nie ujawniać, nie rozpowszechniać, nie powielać i nie używać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiejkolwiek formie.

 

 

 

Join unimgr-dev@lists.opendaylight.org to automatically receive all group messages.