ALTO Carbon M1 Status


Gao Kai <gaok12@...>
 

ALTO

1. Project Lead Contact: Kai Gao/gaok12@.../emiapwil

2. Project Contact: Jingxuan Jensen Zhang/jingxuan.n.zhang@.../jensen_zhang

3. Test Contact: Xiao Lin/x.shawn.lin@.../XiaoLin

4. Documentation Contact: Xiao Lin/x.shawn.lin@.../XiaoLin

5. Draft Release Plan: (wiki link) https://wiki.opendaylight.org/view/ALTO:Carbon_Release_Plan

Regards,
Kai